Forelesere

Vi har et godt knippe forelesere tilgjengelig for ditt firma/gruppe. Ta kontakt, så ordner vi både lokaler, foreleser, mat og teambuilding.


Foredrag:

TOPPEN ER MÅLET

Tore Sunde-Rasmussen

Med sine nå 69 år beviser Tore at alder ikke behøver å være en begrensning for å komme seg ut av komfortsonen. Tore snakker av erfaring, og er et godt eksempel på at det som i utgangspunktet kan synes vanskelig, eller umulig, virkelig er mulig bare man har lyst, vilje og fokus.
https://talerlisten.no/profil/tore-sunde-rasmussen/


Tore Sunde-Rasmussen ble første nordmann til å bestige verdens høyeste fjell, Mount Everest, to ganger. Han ble 2. skandinaver som har klatret Everest fra både nord- og sydsiden, og som 61-åring ble han eldste europeer som har klatret Everest fra begge sider. Tore er også en av syv nordmenn som har klatret alle 7-summits, de høyeste fjelltoppene på hvert av jordens syv kontinenter. I tillegg har han klatret flere andre av verdens høyeste fjell, og hele tolv ganger har han klatret på fjell som er over 8000 meter høye. I 2010 ble Tore utnevnt til årets Dalbu, og samme år mottok han Egersund Kommunes innsatspremie med omtale om å ha utført årets største bragd.


Foredrag/workshop:

21- DAGERS VANEENDRING SATT I SYSTEM

- Hvordan gjøre endringer som varer.
- Strategier for å bryte gamle mønstre
https://www.ample.no/


SELVLEDELSE OG MOTIVASJON

- Hva er mental trening? Og hvordan bruke det i hverdagen.
- Bevisstgjøring på hvem er jeg, og hvem vil jeg være.
- Ta styring over eget liv
- Hvordan tanker og følelser påvirker oss selv og andre.
- Sammenheng mellom egne valg og muligheter.
-Det handler ikke om hva som skjer med oss, men hvordan vi responderer på det som skjer.
https://www.ample.no/


MOTIVASJON OG HANDLEKART

- Hvordan sette gode mål og nå dem.
https://www.ample.no/

HODET PÅ RIKTIG PLASS

- Mental trening for gode prestasjoner
- Hvordan prestere når det virkelig gjelder?
- Lære å håndtere nervøsitet og spenning.
- Fullt fokus
- Utvikle selvtillit.
https://www.ample.no/


Liv Mortensen

Liv Merethe er sertifisert «Inspirerende coach og mentaltrener», og er fagsjef i Ample Mentaltrenerne AS. Hun er utdannet barnevernspedagog ved universitet i Stavanger. Hun har flere års erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med forskjellige typer mennesker i ulike livssituasjoner. Hun har blant annet kurset seg innen tilknytning, emosjonell kompetanse og kommunikasjon.Liv Merethe har på fritiden blant annet drevet aktivt med sprangridning og har konkurrert i en årrekke.Foredrag/guidet tur

STEDSUTVIKLING

Vil du vite hvordan du kan utvikle attraksjoner og stedet du bor? Bli kjent med praktiske eksempler og strategien bak.
Johan Aakres foredrag og workshops handler blant annet om hvordan man med motivasjon og dugnadsånd kan komme mye raskere fra idé til gjennomføring - og hvordan man kan få mer ut av tilgjengelige ressurser.

 

KRIGSHISTORIE

Bildeforedrag med Johan Aakre som har vokst opp i et miljø preget av motstandsarbeidet under krig. Aakre har nær kjennskap til lokal krigshistorie, enten det dreier seg om tyske befestninger eller allierte operasjoner i distriktet. Nærheten til Storbritannia og den store konvoitrafikken gjorde at det er mye å fortelle!


HISTORISKE BILDEFOREDRAG OG BYVANDRING I EGERSUND

I ord og bilder kan han vise hva som skjer og har skjedd i kultur og næringsliv - enten det er inne med bildeforedrag, eller ute i gater og smau. Nåtid og fortid forklares sånn passe nøyaktig til også å være underholdende.


Johan Aakre

Johan er verdens yngste 64-åring. Ung til sinns og full av kreativitet. Har tidligere vært engasjert for Næringsforeningen i Stavanger. Har vært markedssjef i Dalane Tidende og har studert både i USA og Bergen.
Han er mannen bak Julebyen og flere andre prosjekter i Egersund og omegn. Johan er et levende leksikon når det gjelder lokal historie.

Foredrag/workshop

HISTORIEN OM TROLLPIKKEN

Kjetil kalles av lokalmedia «Trollpikkens far» og er en gründer innen reiseliv og attraksjoner. Han var primus motor ved utvikling av Trollpikken, og eventyret om attraksjonen favner også innom generell steds- og aktivitetsutvikling.
http://evato.no/
Foredraget kan holdes på norsk eller engelsk.


FOTOKURS

Kjetil kjører kurs/workshops i fotografering for de fleste nivåer. Dette kan tilpasses gruppen, og består av halvt om halvt med teori og praksis. Enten det nå er å bli bedre å ta mobilbilder, eller mer avansert fotografering.
https://www.kbentsen.no/
Workshopen kan holdes på norsk eller engelsk.


Kjetil Bentsen

Bakgrunn innen helse, satelittkommunikasjon, shipping, telemedisin, foto og IT. Friluftsmann og primus motor for Trollpikken, Dalane Kyststi og Coastal Adventures. Kjetil er også guide for Magma Geopark og Coastal Adventures, samt dykkerinstruktør. Han ble kåret til Årets Dalbu i 2018. Hovedjobben idag er som daglig leder i Simplify AS – et IT-selskap, med hjerte for forenkling og digitalisering av prosesser.

Foredrag/workshop:

BESLUTNINGSTAKING/ DECISION MAKING

Foredrag om overføringsverdi fra kritisk beslutningstaking til mer dagligdagse beslutninger. Litt om beslutningstaking teorier og hva som påvirker våre beslutninger. Dette foredraget har vært holdt for masterstudenter i markedsføring ved UiS flere ganger.

Foredraget kan holdes på norsk eller engelsk.


DEBRIEFING - STRUKTURERT DEBRIFING FOR Å ØKE PRESTASJONER

Foredrag om debriefing som metode i trening og i daglig arbeid for å øke effektivitet. Forskning viser at strukturert, fasilitert debriefing øker både individuelle og team prestasjoner med 20-25%. En innføring i metode. Kan også utvides og kjøres som en lengre workshop med innlagte øvelser for å trene metoden. Kjetil har over 10 års erfaring som instruktør i debriefingteknikker gjennom både nasjonale og internasjonale train the trainer kurs.
Både foredrag og workshop kan holdes på norsk eller engelsk.


TEAM RESOURCE MANAGEMENT

Evne til samarbeid i et evolusjonsperspektiv. Homo Sapiens evne til samarbeid trekkes frem som en kritisk suksessfaktor for artens overlevelse av historikere. Hva er teamarbeid, når er det fornuftig å organisere seg i team og hva er fordeler/utfordringer? Hvordan få det til i praksis – 3 dimensjoner:
1: Generelle regler for å få teamarbeid til å fungere
2: Teamlederen, hvordan påvirkes teamet av denne og hva kreves av en teamleder?
3: Teammedlemmene, hvordan bidra konstruktivt?
Foredraget kan inngå som en del av et teambuilding opplegg med praktiske øvelser som setter evner til samarbeid på morsomme og praktiske prøver ute i Dalane naturen. Både foredrag og teambuilding event kan holdes på norsk eller engelsk.


Kjetil Torgeirsen

Kjetil har 24 års erfaring fra prehospital akuttmedisin. Utdannet paramedic med en master i Pre Hospital Critical Care og videreutdanning i organisasjon og ledelse. Kjetil har siden 2006 jobbet med teamtrening av akuttmedisinske team, bidratt med utvikling av nasjonal standard for offshore medics som brukes i grisgrendte strøk fra Svalbard, Nordsjøen, Russland etc. Kjetil har etablert seg som en kapasitet på teamtrening/ledelse og trening/human factors og internasjonal foredragsholder med bidrag på konferanser på flere kontinenter. Vant pris for best abstract på Rethinking Remote konferanse I Inverness, Skottland 2018. Kjetil er også en ivrig friluftsmann og er aktiv som lokal guide både for Magma Geopark og for Coastal Adventures.

Foredrag/workshops:

LIV OG LYST

Et humørfylt kåseri om liv og lyst – fra sexologens perspektiv

http://www.sexologklippenberg.no/


NYT

 Margrethe tilbyr skreddersydde workshops med fokus på menneskelig seksualitet og nytelse.

http://www.sexologklippenberg.no/


Margrethe Salvesen Klippenberg

Utdannet sexolog fra Sexologiskolen i København, vernepleier med mastergrad i sosialt arbeid og videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Har også  videreutdanning innen organisasjon og ledelse.
Margrethe driver firma innen sexologisk veiledning og inspirasjon og er opptatt av å sette positiv seksualitet på dagsorden.


Foredrag/workshops:

MATINSPIRASJON

Tilpasses kundens ønsker. Enten det nå gjelder mat og barn, urter, inspirasjon til å lage mat fra bunnen av, smakskurs - særlig rettet mot de som har vektreduksjon som mål eller de som rett og slett ønsker tips om hvordan man kan lage enkel, velsmakende og næringsrik mat hjemme. Få tips om hva du kan gjøre for å endre hverdagsmatvanene.
http://kjøkkentjeneste.no


Ina Shelby

Kjent blogger for mat og matlaging. Ikke bare den delen av prosessen som skjer de siste timene på kjøkkenet før maten legges på tallerkenen, men også det som har å gjøre med matens opprinnelse og opphav. Kjøkkentjeneste handler blant annet om denne prosessen. Her er det mye om nysgjerrighet, entusiasme, glede over å lære nye ting, samt betraktninger omkring dyrevelferd, kortreist og/eller økologisk mat og matpolitikk, men mindre om kokkefaget. Ina er utdannet jurist, men jobber ikke lenger med lover og regler.